Skip to content

Başkanın Mesajı

Çevreyle dost, bilgi ve deneyimi temel referans alan yenilikçi düşünce ve teknolojik çalışmalar ışığında güçlü bir sanayi.

Ülkemiz sanayisinin kalbi olarak adlandırılan Kocaeli’nde, küçük, orta ve büyük ölçekli sanayi kuruluşlarımızın da desteğiyle, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş vizyonu olan çağdaş uygarlıklar seviyesinin ilerisine geçmek adına çevreyle dost, bilgi ve deneyimi temel referans alan yenilikçi düşünce ve teknolojik çalışmalar ışığında güçlü bir sanayi oluşumu en önemli hedefimizdir.

Bu çerçevede Kocaeli KOBİ Organize Sanayi Bölgesi olarak yapacağımız; sanayicilerimizin başta enerji ve istihdam olmak üzere temel maliyetlerini aşağı çekmek, mevcut istihdamın artışını teşvik etmek, kaliteli mamul üretimine katkıda bulunmak, sanayicilerimizin yurtiçi ve yurtdışı Pazar payı ve satış oranlarının yükselmesine destek olmak gibi çalışmalarımızla hep birlikte daha güçlü bir ekonomi, daha güçlü bir TÜRKİYE için önemli katkılar sunacağımız inancındayız.

Haluk SEKBAN
Yönetim Kurulu Başkanı