Skip to content

Su ve Makina Birimi

SU

Kocaeli KOBİ Organize Sanayi Bölgemizin ihtiyacı olan su Kocaeli Büyükşehir Belediyesi (İSU)‘nce planlanan İSU besleme hattı ile temin edilmektedir. Bir adet iki bölümlü 1000m3’lük Büyük Su Depomuz üzerinden boru çapı; 90mm ile 400mm arasında değişen toplamda 30.101m uzunluğunda içme ve kullanma suyu hattı aracılığı ile katılımcılarımızın su ihtiyacı karşılanmaktadır. OSB içindeki tüm İçme ve Kullanma su hatlarının bakım, kontrol, faturalandırmaları ile ayrıca Ortak Arıtma Tesisine, iletilen kullanılmış suların kirlilik parametrelerine ve debilerine bağlı olarak faturalandırmaları OSB Mühendis ve Personelleri vasıtasıyla yürütülmektedir.

KANALİZASYON

Atık su hatları her parsel için ihtiyacı karşılayacak şekilde tamamlanmıştır. İşletme binalarının yapımı için kurulan şantiye binaları dahi kuruldukları andan itibaren kanalizasyona bağlanmaktadır. Kanalizasyon hatlarının bağlandığı 5 adet biyolojik arıtma tesisimiz mevcuttur. OSB bünyesinde tam kapasite çalışacağı düşünülerek projelendirilmiş olup; parsellerden, Biyolojik Arıtma Tesislerimize kadar boru çapları, 200mm ile 500mm arasında değişen toplamda 26.225m uzunluğunda atık su hattı bulunmaktadır.

YAĞMUR SUYU

OSB içerisinde çevresi ve iç yüzey sahası göz önünde bulundurularak toplam yağış yüzey alanlarına uygun olarak 400mm ve 1800mm arasında değişen çaplarda borularla toplamda 17.900m yağmur suyu hattı mevcuttur, yol yüzeylerinden yağmur suları toplanarak, dere yataklarına drene edilmektedir.

DOĞALGAZ

Organize Sanayi Bölgemizin doğalgaz ihtiyacını karşılamak üzere bölgemizin lisanslı gaz dağıtıcısı olan PALGAZ firması bağlantı sözleşmesi yapılmıştır. Bu bağlamda Demirciler Mahallesi sınırlarında bulunan BOTAŞ pig istasyonu yanında yalnızca Organize Sanayi Bölgemize tesis edilen 25.000m³/h kapasiteli RMS-A tesisinden bölgemize dış bağlantı hattı bulunmaktadır. Sanayi Bölgemiz içerisindeki ring dâhilinde 7.500m³/h kapasiteli 3 adet RMS-B tesisi vardır. Her bir parselimize gaz arzının sağlanmış durumda olup, bir yandan da iç tesisat uygunluğu olan işletmelere bağlantılar yapılarak gaz tedariki yapılmaktadır.