Skip to content

Hizmet Birim Fiyatları

KOCAELİ KOBİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ HİZMET BEDELLERİ TABLOSU

NO
HİZMET ADI
BİRİMİ
TUTAR (TL) (KDV HARİÇ)
A- İmar ve Yapı İşleri
1
Plan Tadilatı Hizmet bedeli
TL/m²
7,16
2
Plan Tadilatı İnceleme Bedeli
TL/m²
1,33
3
İmar Durumu (Çap) Hizmet Bedeli
TL/m²
2,69
4
İmar Durumu (Çap) Yenileme Hizmet Bedeli
TL/m²
0,82
5
Ekspertiz Dosya İnceleme Bedeli
Adet
2683,00
6
Hafriyat Bedeli (OSB döküm alanlarına stok, geri kazanım ya da bertaraf amaçlı götürülecek olan katı atıklar için)
Kamyon Sefer Adet
760,48
7
Hafriyat Taşıma İzni
Hafriyat m³
9,52
Yapı Ruhsatı Hizmet Bedeli
8
a) Yapı Ruhsatı (Yeni yapı) Hizmet Bedeli
İnşaat m²
32,25
8
b) Yapı Tadilat Ruhsatı Hizmet Bedeli
İnşaat m²
16,12
8
c) Yapı Ruhsatı (Yenileme, Yeniden, Kullanım Değişimi, İsim değişikliği, vb.) Hizmet Bedeli
Ruhsat/Adet
10746,35
8
d) Yanan ve Yıkılan Yapılar Ruhsat Formu
Ruhsat/Adet
10746,35
8
e) Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu
Ruhsat/Adet
10746,35
9
Yapı Kullanma İzin Belgesi Hizmet Bedeli
İnşaat m²
21,49
10
EKAP Onaylı İş Bitirme Belgesi Düzenlenmesi Hizmet Bedeli
Belge/Adet
14636,52
11
Kıymetli Evrakın Onaylı Nüshasının Verilmesi (Aslı Gibidir Yapılması / Onaylanması / Çoğaltılması) Hizmet Bedeli
(İmar Plan)Pafta/Adet
696,97
11
Kıymetli Evrakın Onaylı Nüshasının Verilmesi (Aslı Gibidir Yapılması / Onaylanması / Çoğaltılması) Hizmet Bedeli
(Proje) Pafta/1 metre + İlave her metre
34,85
11
Kıymetli Evrakın Onaylı Nüshasının Verilmesi (Aslı Gibidir Yapılması / Onaylanması / Çoğaltılması) Hizmet Bedeli
A3 – A4 Belge/Adet
174,24
11
Kıymetli Evrakın Onaylı Nüshasının Verilmesi (Aslı Gibidir Yapılması / Onaylanması / Çoğaltılması) Hizmet Bedeli
200 Sayfaya Kadar
792,30
11
Kıymetli Evrakın Onaylı Nüshasının Verilmesi (A4 boyutlarında, Kitap formatında) Hizmet Bedeli (2021/3 MHK)
200 Sayfa ve üzerine her sayfa için
3,96
11
Taranmış, Dijital Arşiv (PDF, TİFF) Nüshalarının CD veya USB Bellek ile Verilmesi Hizmet Bedeli
CD/Adet
396,15
11
Kazıcı Yükleyici (Backhoe Loader) İş Makinası Çalışması
Saat
950,76
11
Adres Tespit Yazısı
Adet
-
12
Asfalt Yüzey Yol Tahribat Bedeli
10 m²'ye kadar
10 m²
25.586,54
12
Asfalt Yüzey Yol Tahribat Bedeli
üzeri her m² için
2.558,65
13
Altyapı Kazı Çalışması (Ekskavatör, Kamyon, Silindir ve Dolgu Amaçlı Kullanılacak Malzeme Dahil)
10 m²'ye kadar
10 m²
10.234,61
13
Altyapı Kazı Çalışması (Ekskavatör, Kamyon, Silindir ve Dolgu Amaçlı Kullanılacak Malzeme Dahil)
üzeri her m² için
1.023,46
14
Kilitli Parke Taşı Yüzey Tahribat Bedeli
10 m²'ye kadar
10 m²
5.117,31
14
Kilitli Parke Taşı Yüzey Tahribat Bedeli
üzeri her m² için
511,73
15
Bordür ve/veya Yağmur Oluğu Tahribat Bedeli
10 m²'ye kadar
10 m²
5.117,31
15
Bordür ve/veya Yağmur Oluğu Tahribat Bedeli
üzeri her m² için
511,73
16
İmar Parseli Tevhit/İfraz Hizmet Bedeli
Tevhit Edilen Parsel Adedi
14.328,46
16
İmar Parseli Tevhit/İfraz Hizmet Bedeli
İfraz Sonucu Oluşan Parsel Sayısı
14.328,46
17
Cins Değişikliği Kontrol ve Başvuru Hizmet Bedeli
Adet
14.328,46
B- Katılımcı İlişkileri
1
İpotek tesisi, cebri satış, miras, bağış vb. nedenlerle tapuda görülecek işlemler için verilen uygunluk görüşü hizmet bedeli
Parsel (adet)
7.164,23
2
Arsa Tahsis Belgesi
Parsel (adet)
1.791,06
C- Çevre Birimi
1
Yer Seçimi ve Tesis Kurma için Mühendislik Hizmet Bedeli
Adet
7.318,25
2
Bağlantı İzin Belgesi Bedeli
Adet
6.098,55
3
İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Mühendislik Hizmet Bedeli
Adet
12.197,09
4
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yenileme Hizmet Bedeli (Unvan Değişikliği, Kapasite Artışı vb. durumlarda)
Adet
7.318,25
5
Deneme İzni Hizmet Bedeli
Adet
6.098,55
6
Faaliyet Uygunluğu Hizmet Bedeli
Adet
7.318,25
7
ÇED Kurum Görüşü Hizmet Bedeli
Adet
6.098,55
7
Proje Onay Dosyası Hizmet Bedeli
Adet
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenmiş onay ücretleri uygulanacaktır.
8
Kirlilik Önleme Payı Hizmet Bedeli
Adet
10.454,65
9
Ortak Alanların İşgaliye Hizmet Bedeli
m2 /gün
1.742,44
10
Verilen Katılımcı ve/veya Kiracı taahhütnamelerine aykırı davranmak
Adet
139.395,46
10
İzinsiz Atılan Atıkların Toplanması Bertaraf Hizmeti Bedeli
Adet
İlgili firmaya işi yaptırma bedelinin %25 fazlası
D- Temizlik İşleri
1
Süpürge Araç Hizmet Bedeli
Saat
3.582,12
2
Arazöz Aracı Hizmet Bedeli
Tanker Adedi (4Ton)
2.149,27
E- Su İşleri
1
Su Bağlantı Hizmet Bedeli
Adet
20.597,17
2
Su Bağlantısı Açma-Kapama Hizmet Bedeli
Adet
1.182,10
3
Su Uzaklaştırma Hizmet Bedeli (KSUB)
m3
-
4
BAİD Bedeli
m3
-
F- Katılımcı Talebi Doğrutulsunda Yapılacak İşler
A- Malzeme Birim Fiyatları
1
Yapılacak işte kullanılacak malzemeler, rayiç bedel üzerine %15 kar marjı eklenerek tahakkuk edilecektir.
-