Skip to content

Çevre Birimi

1- Faaliyet Uygunluk Görüşü

2- ÇED İzni/Görüşü

3- Yer Seçim ve Tesis Kurma İzni

4- Deneme İzni

5- Bağlantı İzni

6- İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

Kocaeli KOBİ OSB Çevre Birimi olarak; bölgemizdeki çevre bilincinin artırılması ve doğal kaynaklarımızın sürdürülebilir olarak korunması amaçlanmaktadır.

Katılımcı firmalara çevre izin ve ruhsatlarının düzenlenmesi, bölgesel çevre yönetim planı çevresinde bölgede atık yönetim ve kontrolünün sağlanması, denetlenmesi, firmaların çevre etkilerinin azaltılması, çevre mevzuat takibi ve bilgilendirme, arıtma tesisi işletilmesi ile katılımcı firmalarımıza hizmet verilmektedir.

Kocaeli KOBİ OSB sınırları içerisinde yer alan katılımcılarımızın, yönetmelikler kapsamında çevre kirliliği açısından denetimini yapmak, eksikliklerini tespit etmek ve bu eksikliklerin giderilmesini sağlamak üzere katılımcı firmalarımıza hizmet verilmektedir.

Kocaeli KOBİ OSB olarak, her biri 500 kişi/gün kapasiteli 5 adet Atıksu Arıtma Tesisi işletilmesi faaliyetini yürütmekteyiz. Tesisimizde bulunan atık su arıtma sistemlerinde sadece evsel nitelikli atık sular arıtılmakta olup, endüstriyel nitelikli atık su kabulü yapılmamaktadır.

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği ile Bölge Müdürlüğümüz bakanlıkça belirlenen sınırlar içerisinde Çevre Yönetim Birimince katılımcılarımızın alması gerekli aşağıdaki belgelerin süreçleri yönetilmektedir.