Skip to content

Mevzuat

1513 Sayılı 13 Mayıs 1986 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde de görüleceği üzere Kooperatifimiz 1986 yılı itibariyle “Sınırlı Sorumlu Mermerciler Organize Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi” olarak kurulmuştur. 28 Ağustos 1991 tarihli ve 14101 sayılı yazı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca; Gereği için; Tarafımıza ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne, bilgi için de; Kocaeli Valiliği’ne yazılan yazı ile şuan bulunduğumuz mevcut alan tarafımıza tahsis edilmiştir. 4 Ekim 1993 tarihinde Maliye Bakanlığı oluru ile Arsa Ofisi aracılığı ile Kamulaştırma çalışmaları başlamıştır.

1993 – 1996 yılları arasında alanın, halihazır haritaları ve planları hazırlanmış, 28/08/1996 tarihinde Kocaeli İl idare Kurulunun 504 Kayıt nolu, 1401 karar numaralı yazısı ile 1/1000 ölçekli Mevzi İmar Planları resmiyet kazanmıştır. Daha sonraki dönemlerde çeşitli nedenler ile plan tadilatları yapılarak yetkili kurumlar tarafından tasdik ve imzaları alınmış ve bugünlere dek gelinmiştir. 1998 yılı itibariyle Mevzi İmar Planımız doğrultusunda yollarımızı oluşturmaya başladık. Aynı zamanda altyapı çalışmalarına da başlamış olduk. 1999 yılı itibariyle Tapularımızın birçoğunu, İlerleyen yıllarda da geri kalan tüm tapularımızı aldık. Tüm bu çalışmalar kooperatifimiz öz kaynakları ile gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla Kooperatifimiz bütçesi el verdiği oranda çalışmalarımıza yön verdik ve bugünlere dek gelmiş bulunuyoruz.