Skip to content

Muhasebe Birimi

KOCAELİ KOBİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Muhasebe departmanı; kanunlar, mevzuat ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda OSB’nin muhasebe kayıtlarının tutulması, finansman ve mevduatlarının takip edilmesi, ödemeler için nakit akışının düzenlenmesi, OSB personelinin özlük dosyalarının düzenlenmesi, izin, doğum, ölüm, ayrılma vb. durumlarının takip edilmesi, personelin çalışma usul ve esaslarının planlanması, kontrol ve denetiminin yapılması, S.G.K. aylık hizmet prim bildirgesinin ve Muhtasar-KDV beyannamesinin düzenlenmesi ile ödemelerinin yapılması, Aidat-Elektrik-Su ödemelerinin tahakkuku ve tahsilat kontrolü işlemlerinden sorumludur.