Sayın Katılımcılarımız ve Kiracıları,

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinin 60. Maddesi uyarınca tüm yüksek gerilimli kuvvetli akım tesislerinde sorumlu elektrik mühendisi bulunması ve ayrıca Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği’nin 6. Maddesi uyarınca; işletme sorumluluğu üstlenecek mühendislerin EMO tarafından verilen “YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİNDE İŞLETME SORUMLULUĞU YETKİLENDİRME BELGESİ”ne sahip olmaları ve işletmelerde tam gün ve tam yıl esasına göre çalışmaları gerekmektedir.

Ancak işletmelerde yeterli ya da niteliklere sahip mühendisin bulunmaması durumunda işletme sorumluluğu hizmeti EMO tarafından verilen 1 kV ÜSTÜ ve 1 kV ALTI ELEKTRİK SERBEST MÜŞAVİR MÜHENDİS(SMM) BELGESİ ve YG TESİSLERİNDE İŞLETME SORUMLULUĞU YETKİLENDİRME BELGESİNE sahip mühendisler tarafından EMO onaylı sözleşme ile de üstlenilebilmektedir. Buna göre özel trafolu abonelerin bünyelerinde çalışan; yıllık onayları yapılmış, geçerlilik süresi devam eden YG TESİSLERİNDE İŞLETME SORUMLULUĞU YETKİ BELGESİNE sahip elektrik mühendisi veya 2023 Yılı 1kv Üstü Ve 1 Kv Altı Elektrik Serbest Müşavir Mühendis(SMM) Belgesine sahip serbest çalışan bir elektrik mühendisi ile trafo sahibi arasında yılsonuna kadar geçerli olmak üzere YG TESİSLERİNDE İŞLETME SORUMLULUĞU HİZMET SÖZLEŞMESİ imzalanması gerekmektedir.

Bu kapsamda, siz değerli katılımcılarımız ve kiracılarına ait trafo ve merkezlerinin, orta gerilim hücrelerinin, vb. elektriksel teçhizatlara ait bakım/onarım/sürdürebilirliği için işletme sorumluluğunu üstlenecek; gerekli yeterliliğe sahip işletmeniz dahilinde görevlendirdiğiniz Elektrik Mühendisi bilgilerinin yada hizmet alımı yapılarak temini sağlanan sözleşme ve tescil belgesinin 31.03.2023 tarihine kadar Bölge Müdürlüğümüze teslim edilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde ‘ARIZA durumunda Elektrik Yüksek Gerilim (YG) Tesisleri İşletme Sorumlunuz olmadan tesisinize enerji verilemeyeceği’ hususunda gereğini bilgilerinize rica ederiz.