Fiber Optik Altyapı

Üyelerimize daha hızlı internet ve teknoloji erişimleri sağlayabilmek adına tüm sanayi sitemiz içerisinde altyapısını oluşturacak 4 ringten oluşan 144 coreluk fiberoptik kablolama çalışmaları ve sonlandırma işlemleri tamamlanmış bulunmaktadır. Türk Telekom firmasıyla da protokol imzalanarak bu altyapı üzerinden üyelerimize fiber iletişim ve internet erişimi açılmış bulunmaktadır.

Çevreyi Koruyor, Sokak Hayvanlarını Sahip Çıkıyoruz

5199 Sayılı “Hayvanları Koruma Kanunu” kapsamında KOCAELI KOBI OSB sınırları içerisinde barınan sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili Kocaeli Büyüksehir Belediyesi’nin ve Dilovası Belediyesi’nin ve saha ekibimizin yardımlarıyla 01/09/2021 tarihinden itibaren beslenme, barınma, tedavi ve bakım ihtiyaçlarını karsılamakta oldugunuz sokak hayvanlarını sahiplenmek suretiyle parsel sınırlarınız içerisine almanız gerekmektedir. Sahipli hayvanlar yapılacak olan çalısmalara dahil edilmeyecektir.

Ayrıca mevcut sahipli hayvanlarınızı parsel sınırlarınız içerisinde tutmanız, barınak birimlerini ve beslenme kaplarını parsel sınırlarınız içerisine tasımanız gerekmektedir.

Çalısmalar kapsamında beslenme noktaları olusturulacak ve bu alanlarda sahipsiz sokak hayvanlarına Bölge Müdürlügümüzce temin edilen iyi kalitede kuru mama ile su, görevlendirilen personelimiz tarafından her gün dogru miktarda verilecektir.

Alanımız içerisinde belirlenen besleme noktaları dısında, refüj alanlarında, komsu parsellerde, kaldırım ve yesil alanlarda yemek artıklarının bırakılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

Bu durum hem hayvanlarda hastalık ve zararlıların artmasına hem de çevre kirliligine sebep olmaktadır.

Yemek artıkları bırakmak suretiyle insan ve hayvan saglıgını tehlikeye sokan ve çevre kirliligi yaratan isletmelere uyarılar dogrultusunda Mütesebbis Heyet Kararınca KÖP (Kirlilik Önlem Payı) Bedeli tahakkuk edilecektir.

Konuyla ilgili gerekli hassasiyetlerin gösterilmesi, proje kapsamında ki çalısmalarımıza yardımcı olmanızı önemle rica ederiz.

Elektrik Yüksek Gerilim (YG) Tesisleri İşletme Sorumlusu Olmayan Yüksek Gerilim Tesislerinde Arıza Olması Halinde Enerji Verilemeyeceği Hakkında

Sayın Katılımcılarımız ve Kiracıları,

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinin 60. Maddesi uyarınca tüm yüksek gerilimli kuvvetli akım tesislerinde sorumlu elektrik mühendisi bulunması ve ayrıca Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği’nin 6. Maddesi uyarınca; işletme sorumluluğu üstlenecek mühendislerin EMO tarafından verilen “YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİNDE İŞLETME SORUMLULUĞU YETKİLENDİRME BELGESİ”ne sahip olmaları ve işletmelerde tam gün ve tam yıl esasına göre çalışmaları gerekmektedir.

Ancak işletmelerde yeterli ya da niteliklere sahip mühendisin bulunmaması durumunda işletme sorumluluğu hizmeti EMO tarafından verilen 1 kV ÜSTÜ ve 1 kV ALTI ELEKTRİK SERBEST MÜŞAVİR MÜHENDİS(SMM) BELGESİ ve YG TESİSLERİNDE İŞLETME SORUMLULUĞU YETKİLENDİRME BELGESİNE sahip mühendisler tarafından EMO onaylı sözleşme ile de üstlenilebilmektedir. Buna göre özel trafolu abonelerin bünyelerinde çalışan; yıllık onayları yapılmış, geçerlilik süresi devam eden YG TESİSLERİNDE İŞLETME SORUMLULUĞU YETKİ BELGESİNE sahip elektrik mühendisi veya 2023 Yılı 1kv Üstü Ve 1 Kv Altı Elektrik Serbest Müşavir Mühendis(SMM) Belgesine sahip serbest çalışan bir elektrik mühendisi ile trafo sahibi arasında yılsonuna kadar geçerli olmak üzere YG TESİSLERİNDE İŞLETME SORUMLULUĞU HİZMET SÖZLEŞMESİ imzalanması gerekmektedir.

Bu kapsamda, siz değerli katılımcılarımız ve kiracılarına ait trafo ve merkezlerinin, orta gerilim hücrelerinin, vb. elektriksel teçhizatlara ait bakım/onarım/sürdürebilirliği için işletme sorumluluğunu üstlenecek; gerekli yeterliliğe sahip işletmeniz dahilinde görevlendirdiğiniz Elektrik Mühendisi bilgilerinin yada hizmet alımı yapılarak temini sağlanan sözleşme ve tescil belgesinin 31.03.2023 tarihine kadar Bölge Müdürlüğümüze teslim edilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde ‘ARIZA durumunda Elektrik Yüksek Gerilim (YG) Tesisleri İşletme Sorumlunuz olmadan tesisinize enerji verilemeyeceği’ hususunda gereğini bilgilerinize rica ederiz.